Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond. Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) ziet toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

Aanvragen bodeminformatie

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen? Dan bent u vóórdat u start verplicht om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten.

Kosten aanvragen bodeminformatie (leges)

Gemeenten kunnen kosten berekenen voor het aanvragen van bodeminformatie. Dit worden leges genoemd. Deze bedragen verschillen per gemeente. Bezoek de website van uw gemeente voor meer informatie over de leges voor het aanvragen van bodeminformatie.

Bodeminformatie Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Voorst

Voor bodeminformatie voor de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Voorst kunt u contact opnemen met de gemeente of provincie.

Bodeminformatie Ermelo

Voor de gemeente Ermelo kunt u via de website van de gemeente Ermelo informatie opvragen. Na betaling van de leges wordt deze aanvraag door de gemeente Ermelo doorgestuurd naar ODVeluwe. Aanvragen die rechtstreeks bij ODVeluwe binnenkomen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bodeminformatie Apeldoorn, Brummen, Epe, Harderwijk en Putten

Voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Harderwijk en Putten kunt u bij ODVeluwe informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie. Stuur uw aanvraag naar info@odveluwe.nl. Vermeld in uw mail de adresgegevens en geef op een kaart de locatie aan waarvan u de bodeminformatie wilt. Stuur dit als bijlage mee.

Bodeminformatie provincie Gelderland

Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder ‘Asbestdakenkaart’ en ‘Bodemverontreinigingen’.

Bodemkwaliteitskaart

Veel gemeenten hebben gegevens over de bodem en de kwaliteit daarvan per perceel vastgelegd in zogeheten ‘bodemkwaliteitskaarten’. Bekijk de bodemkwaliteitskaart van uw perceel op de website van uw gemeente of zoek de kaart op via de website Bodem+. Kaarten en nota’s van percelen binnen het werkgebied van ODVeluwe zijn ook op te vragen via info@odveluwe.nl.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet. De gemeente kan vragen om een bodemonderzoek bij:

  • de (ver)bouw van een huis of bedrijfspand;
  • de aanvraag van een omgevingsvergunning;
  • totaalsloop van gebouwen.

Onroerend goed (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie en transacties is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. Mocht er sprake zijn van bodemverontreiniging dan is de verkoper verplicht dit te melden aan de mogelijke kopers.

Bouwen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een (voorgaand) bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. ODVeluwe beoordeelt de bodemonderzoeken en geeft advies aan de gemeente.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Kies dan voor een erkende bodemintermediair. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u een lijst met erkende bodemintermediairs.