Geluid en lucht

Geluid en lucht

Iedereen wil prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarvoor is schone lucht een belangrijke voorwaarde. Ook moet u geen overlast ervaren door bijvoorbeeld geluidsoverlast. Over deze onderwerpen zijn wetten en regels opgesteld. Wij controleren of bedrijven zich aan deze regels houden. En als er overlast is, komen wij in actie. Op deze pagina vindt u meer informatie over de regels over geluid en lucht.

  • Geluid

    Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. 

  • Luchtkwaliteit

    Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.