Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning (toestemming milieu) voor uw bedrijf? Of voert u of uw bedrijf een activiteit uit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken? Een toezichthouder van ODVeluwe controleert dan of u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels. Ook als de werkzaamheden al een langere tijd klaar zijn, kan een toezichthouder langskomen. Die controleert dan of u en eventueel uw medewerkers zich houden aan de regels die bijvoorbeeld in de vergunning staan.

Wanneer komt ODVeluwe controleren?

Een toezichthouder kan bij u een controle doen als:

  • u een omgevingsvergunning heeft;
  • u een milieubelastende activiteit uitvoert;
  • iemand een milieuklacht heeft ingediend en u hier de veroorzaker van bent;
  • u asbest gaat verwijderen;
  • u zich niet aan de milieu- en/of sloopregels houdt en dus illegaal handelt.

Soorten controles

Controles kunnen door de toezichthouders op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals:

  • (on)aangekondigde controles;
  • controles op locatie;
  • administratieve controles.

(On)aangekondigde controle

Een controle bij een bedrijf kan op afspraak plaatsvinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een energiecontrole. De toezichthouder bekijkt dan welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Maar het is ook mogelijk dat een toezichthouder bij u langs komt zónder dat u hier vooraf over bent geïnformeerd.

Controle op locatie

Bij een controle op locatie komt een toezichthouder bij u langs. Als het bezoek is aangekondigd, vraagt de toezichthouder u om vooraf de benodigde stukken klaar te leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoudsrapporten, keuringsrapporten of certificaten.

Administratieve controle bij bedrijven

Bij een administratieve controle onderzoeken wij of alle administratie van uw bedrijf voldoet aan de regels. Daarvoor controleren wij ingezonden documenten (zoals rapporten en meldingen) die via onze opdrachtgevers in ons systeem komen. Soms is alleen een administratieve controle voldoende om een beoordeling te doen. De administratieve controle kan ook een onderdeel zijn van een uitgebreide controle, waarbij ook een bezoek op locatie plaatsvindt.

Controlebrief

Na afloop van een controle ontvangt u een controlebrief. Hierin beschrijft de toezichthouder wat hij/ zij tijdens de controle heeft gezien. Is er iets niet in orde, dan leest u in deze brief wat u nog moet doen om dit te herstellen.

Soms is de controle ook relevant voor de gemeente, provincie of het waterschap. Zij ontvangen dan een kopie van de brief. Als dit het geval is, informeren we u hierover per e-mail of brief.

Overtredingen

Als bij een controle duidelijk wordt dat u zich niet aan de regels houdt, kunnen wij u hierop aanspreken en u vragen om de overtreding ongedaan te maken. Als u dit niet doet, kunnen er andere maatregelen worden getroffen. Dit noemen wij ‘handhavend optreden’. Welke maatregelen dat zijn, is afhankelijk van de situatie en het soort overtreding.

Hoe vaak controleert ODVeluwe?

Controles vinden regelmatig plaats. Hoe vaak dit gebeurt, hangt af van verschillende situaties en omstandigheden. Bijvoorbeeld van het soort bedrijf en de vergunning die een ondernemer of inwoner heeft. Daarnaast houden we ook rekening met het naleefgedrag. Worden de regels overtreden? Dan komen wij vaker controleren.

Controle naar aanleiding van een milieuklacht

Omwonenden of voorbijgangers kunnen overlast ervaren in hun omgeving. Bijvoorbeeld door geluid-, geur- of stofoverlast van uw bedrijf of (sloop)werkzaamheden. Zij kunnen zelf ook een wetsovertreding zien bij uw bedrijf of (sloop)werkzaamheden. In dat geval kunnen deze mensen een milieuklacht indienen. De toezichthouder komt dan langs om samen met u te kijken wat er gedaan moet worden om de klacht op te lossen.

Wilt u zelf een klacht indienen? Bezoek dan deze pagina voor meer informatie. 

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht...

Overtredingen

Als bij een controle door ODVeluwe duidelijk wordt dat u zich niet aan de regels houdt, spreken wij u hierop aan en vragen we u om de overtreding ongedaan te maken.