Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid en energie

Energiebesparing is belangrijk om Nederland vóór 2050 energieneutraal te maken. In het Nationaal Energieakkoord (SER) zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Gemeenten en omgevingsdiensten zetten zich in om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het levert uw bedrijf vaak ook een besparing op!

 • Duurzaam ondernemen

  Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen.

 • Verduurzaming energieverbruik

  Het nemen van maatregelen voor verduurzaming van het energiegebruik kan uw organisatie veel voordelen opleveren. Maar dit is niet altijd vrijblijvend. 

 • Energieverbruik en besparing

  Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. 

 • Contact

  Heeft uw vragen over uw duurzaamheid en energiebesparing? Wij helpen u graag verder.

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht…

Slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of (ver)bouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.
 • Energiebesparing in de bouw

  Ook in de bouw zijn er specifieke eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken voor een deel af van de eisen die in de Wet milieubeheer (Wm) staan. Wilt u uw bedrijf gaan renoveren of denkt u na over nieuwbouw? Neemt u dan eerst contact op met uw gemeente voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.