Over ons

Over ons

Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In opdracht van de gemeenten en de provincie Gelderland verstrekken onze vergunningverleners omgevingsvergunningen en zien onze toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren onze experts onder meer onze partners over verschillende (milieu)onderwerpen, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid, natuur en ecologie, en externe veiligheid.

Meer informatie

 • Bestuursinformatie

  Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Wij hebben een algemeen en dagelijks bestuur.

 • Vacatures

  Wij zoeken met regelmaat nieuwe collega’s die zich willen inzetten voor een gezonde en duurzame leefomgeving.

 • Pers

  Voor persvragen verwijzen wij u door naar de gemeenten voor wie wij in opdracht werken. Heeft u toch vragen aan Omgevingsdienst Veluwe?

Veelgestelde vragen

Omgevingsdiensten zijn regionale overheidsorganisaties die voor gemeenten en provincies taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot milieu uitvoeren. Nederland telt op dit moment 28 omgevingsdiensten.

Bijna alle omgevingsdiensten in Nederland zijn opgericht na de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) en de brand in Volendam (1 januari 2001). Naar aanleiding van deze rampen ontstond er behoefte aan regionaal werkende organisaties die taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving op zich namen.

Omgevingsdiensten zijn er voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu en bouw. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn onze kerntaken. Ook verzorgen omgevingsdiensten soms juridische ondersteuning en specialistische advisering op bijvoorbeeld het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

 • De 6 Gelderse omgevingsdiensten werken samen

  Omgevingsdienst Veluwe werkt intensief samen met de vijf andere omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen wij de Gelderse Omgevingsdiensten.