Kennisbank

Zoek in onze kennisbank

In onze kennisbank vindt u informatie over diverse onderwerpen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Filters

Type

Thema

Resultaten

Omgevingsplannen

Mogen er woningen gebouwd worden, is het een natuurgebied, of kan er een bedrijventerrein komen? Kortom, waarvoor is de grond ‘bestemd’? Dat staat in een omgevingsplan.

Milieuzonering

Bedrijven kunnen niet zomaar naast woningen worden gebouwd en woningen niet naast bedrijven. Om de leefomgeving te beschermen is een ruimtelijke scheiding nodig tussen milieubelastende en milieugevoelige functies.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024.

Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

De belangrijkste veranderingen voor bedrijven in het kader van de Omgevingsloket op een rijtje gezet.

Overleg met de omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Wat gaan zij horen, zien en ruiken? Het is goed om dat voordat u uw vergunning aanvraagt samen te bespreken. Dit wordt participatie genoemd.

Stappenplan asbest verwijderen

Gaat u binnenkort als particulier uw asbestdak vervangen? Het is verstandig om u op tijd voor te bereiden. U heeft...

Vuurwerk en carbid

Verkoopt u vuurwerk of steekt u vuurwerk af bij evenementen? Dan heeft u een vergunning nodig. Met deze vergunning zorgen we ervoor dat de opslag en het afsteken van het vuurwerk veilig gebeurt.

Geluid

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Omgevingsdienst Veluwe controleert of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

Brandveiligheid

Een brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is twee jaar na een brand failliet. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten.

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning (toestemming milieu) voor uw bedrijf? Of voert u of uw bedrijf een activiteit uit die nadelige...