Toegankelijkheid

De Gelderse Omgevingsdiensten streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websites van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

De Gelderse Omgevingsdiensten verklaren dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gelderse Omgevingsdiensten te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting wordt aangegeven hoe ver de Gelderse Omgevingsdiensten zijn gevorderd met de toegankelijkheid van de websites van de Gelderse Omgevingsdiensten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de websites toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-03-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gelderse Omgevingsdiensten. Functie: Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gelderse Omgevingsdiensten via info@ovij.nl.

Aanvullende informatie van de Gelderse Omgevingsdiensten

De streefdatum waarop de websites volledig zullen voldoen: 31-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de websites van de Gelderse Omgevingsdiensten: eerste maatregelen genomen

De toegankelijkheid van de website Gelderse Omgevingsdiensten is nog niet onderzocht.

 • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar.
 • Een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 31-08-2021.

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De websites voor de Gelderse Omgevingsdiensten en de 7 regionale omgevingsdiensten in Gelderland zijn in maart 2021 geheel vernieuwd. Hierbij is rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen. Het bureau dat het toegankelijkheidsonderzoek uitvoert, is niet op korte termijn beschikbaar. Het onderzoek staat gepland in augustus 2021.
  • Oorzaak: De websites van de Gelderse Omgevingsdiensten zijn in maart 2021 geheel vernieuwd. Het bureau dat het toegankelijkheidsonderzoek uitvoert, is niet op korte termijn beschikbaar.
  • Gevolg: De huidige websites van de Gelderse Omgevingsdiensten zijn momenteel nog niet getest op toegankelijkheid.
  • Alternatief: Bij de bouw van de nieuwe websites is rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen. Wij streven naar een zo goed mogelijke toegankelijkheid van onze websites.
  • Maatregel: De nieuwe websites zijn nu al ingericht volgens de toegankelijkheidseisen. Het bureau dat het toegankelijkheidsonderzoek uitvoert, is niet op korte termijn beschikbaar. Het onderzoek staat gepland in augustus 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gelderse Omgevingsdiensten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.