Ongewoon voorval melden

Doet zich binnen uw bedrijf een voorval voor dat gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Omgevingswet verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie. De zes Gelderse omgevingsdiensten voeren deze taak uit.

Meld uw ongewoon voorval telefonisch via Milieuklacht Gelderland, als uw bedrijf valt onder een Gelderse gemeente of onder bevoegd gezag staat van de provincie Gelderland.

Ongewoon voorval melden

U geeft een melding van een ongewoon voorval van een bedrijf door via telefoonnummer 026 – 377 18 00. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij een ongewoon voorval moet u altijd bellen en is alleen een e-mail of melding via het online formulier niet voldoende.

Wat is een ongewoon voorval?

Ongewone voorvallen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Denk hierbij aan brand, explosie, bodemverontreiniging en lekkages. Of een ongeval of storing in het productieproces en in voorzieningen waardoor dampen, gassen of giftige stoffen vrijkomen.

Hoe meld u een ongewoon voorval?

Het is van belang dat u milieuoverlast zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeeft. De melding moet de volgende informatie bevatten:

  • beschrijving van het voorval;
  • oorzaken van het voorval;
  • de omstandigheden waaronder het voorval zicht heeft voorgedaan;
  • de gegevens die nodig zijn om opgetreden milieuschade te kunnen beoordelen.

Beantwoord daarnaast de volgende vragen:

  • Welke maatregelen zijn uitgevoerd om de schade als gevolg van het voorval te beperken of ongedaan te maken?
  • Welke maatregelen zijn uitgevoegd om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen?

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht...

Overlast melden

Heeft u last van een vreemde geur in buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? Omgevingsdienst Veluwe behandelt klachten die betrekking hebben op het milieu.