Overlast melden

Heeft u last van een vreemde geur in buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? Omgevingsdienst Veluwe behandelt klachten die betrekking hebben op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan geur-, geluid- of stofoverlast, of bodemverontreiniging. Milieuklachten kunt u melden bij uw eigen gemeente of bij de provincie. 

Wat is een milieuklacht?

Een milieuklacht gaat over een situatie waarin het milieu verontreinigd wordt. De overlast heeft invloed op de leefomgeving of de natuur in de omgeving. In veel gevallen wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf in de omgeving. U kunt denken aan:

 • geur- of stankoverlast 
 • geluidoverlast 
 • stofoverlast 
 • afvaldumpingen

Een milieuklacht gaat dus niet over een losliggende stoeptegel, een defecte lantarenpaal of overlast van een houtkachel. Dit soort klachten meldt u ook bij uw eigen gemeente.

Wilt u een van bovenstaande zaken melden? Ga dan naar de website van uw gemeente:

Wat meldt u bij provincie Gelderland?

Overtredingen van de Wet Natuurbescherming, binnen en buiten de bebouwde kom via Milieuklacht Gelderland.

Wat meldt u bij de politie?

 • Overlast van hangjongeren en openbare orde.
 • Overlast bij afsteken van vuurwerk door particulieren.
 • Overlast van drones.
 • Drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten.

Wilt u een van bovenstaande zaken melden? Dat kan telefonisch via 0800 1944 of online via het meldformulier

Heeft u weet van criminele (milieugerelateerde) activiteiten? Bijvoorbeeld drugslabs of -dumpingen. Bel dan 0900 8844. Wilt u anoniem melden? Bel dan via Meld Misdaad Anoniem, 0800 7000. 

Overige meldingen

 • Meld bij overlast van militaire activiteiten uw klacht bij Defensie. Meld schietlawaai bij Artillerie Schietkamp ’t Harde via het klachtenformulier van de locatie. Uw klacht over vlieglawaai door Defensie meldt u via het daarvoor bestemde klachtenformulier.
 • Meld bij overlast van kleine luchtvaart via vliegveld Teuge uw klacht via Milieuklacht Gelderland. Neem bij andere luchtvaartoverlast (zoals burgerluchtvaart of vrachtvliegtuigen) contact op met het betreffend vliegveld.
 • Neem bij overlast van het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen contact op met NVWA via 0900 0388.
 • Neem bij verkeerslawaai of overlast door uitlaatgassen contact op met de wegbeheerder. Dit is uw gemeente, provincie Gelderland of Rijkswaterstaat. 
 • Neem bij verontreiniging van oppervlaktewater contact op met Waterschap Vallei en Veluwe. Bij grote wateren neem u contact met Rijkswaterstaat via www.meldpuntwater.nl

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Afhankelijk van de oorzaak is het mogelijk verschillende overheden verantwoordelijk zijn. Meld uw milieuklacht via Milieuklacht Gelderland.

Gerelateerd

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning (toestemming milieu) voor uw bedrijf? Of voert u of uw bedrijf een activiteit uit die nadelige...