Vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen

Gaat u slopen? Of voert u of uw bedrijf een activiteit uit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken? Dan heeft u misschien een vergunning nodig, moet u een melding doen of geldt de informatieplicht. Hier leest u hoe u zich goed voorbereidt. Het is altijd belangrijk om uw omgeving te betrekken bij uw plannen. In veel gevallen is dat verplicht.

  • Heb ik een vergunning nodig?

    Met de vergunningcheck weet u of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen voor uw plannen of de informatieplicht geldt.

  • Vergunning aanvragen, melding doen of informatieplicht

    Weet u zeker dat u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of moet voldoen aan de informatieplicht? Ga dan direct naar het Omgevingsloket.

  • Overleg met de omgeving

    Vertel uw omgeving over uw plannen. In sommige gevallen is dat verplicht.

Meer informatie over vergunningen en meldingen

Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

De belangrijkste veranderingen voor bedrijven in het kader van de Omgevingsloket op een rijtje gezet.

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht…

Veelgestelde vragen

In het Omgevingsloket vindt u alle informatie, wetten en regels over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. U kunt hier zien of u uw plan of idee kunt uitvoeren en wat u daarvoor moet doen. U ziet of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of een informatieplicht hebt. Ook kunt u alle regels bekijken die voor een bepaalde locatie gelden en kijken met welke regels u rekening moet houden bij uw werkzaamheden. Daarnaast kunt u in het Omgevingsloket ook uw vergunning aanvragen en uw melding doen.

Met de vergunningcheck weet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plannen. Doe hier de vergunningcheck. Blijkt uit de vergunningcheck dat het doen van een melding voldoende is? Doe de melding dan via het Omgevingsloket.

Weet u zeker dat u een vergunning nodig heeft? Lees aan welke eisen de aanvraag moet voldoen en vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket.