Bestuursinformatie

Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Het algemeen bestuur stelt de begroting, jaarrekening en verordeningen vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen.

Leden dagelijks bestuur

 • Pouwel Inberg, gemeente Brummen
 • Danny Huizer, gemeente Apeldoorn
 • Stephan Nienhuis, gemeente Heerde
 • Ben Engberts, gemeente Oldebroek
 • Ewoud ’t Jong, gemeente Putten

Leden algemeen bestuur

 • Klaas Ruitenberg, provincie Gelderland
 • Danny Huizer, gemeente Apeldoorn
 • Pouwel Inberg, gemeente Brummen
 • Henk Wessel, gemeente Elburg
 • Annemiek van Loon, gemeente Epe
 • Ronald van Veen, gemeente Ermelo
 • Martijn Pijnenburg, gemeente Harderwijk
 • Koen Castelein, gemeente Hattem
 • Stephan Nienhuis, gemeente Heerde
 • Jaap Groothuis, gemeente Nunspeet
 • Ben Engberts, gemeente Oldebroek
 • Ewoud ’t Jong, gemeente Putten
 • Bert Visser, gemeente Voorst

Ons managementteam

 • Menno van Dam – Directeur
 • Barbara Morsink – Bestuurs-/ directieadviseur
 • Gerrit-Jan Koops – Controller
 • Martin van der Meirsch – Afdeling Vergunningen & Bodem
 • Nicole Scholtes – Afdeling Bedrijfsvoering
 • Herman Eldering – Afdeling Toezicht Milieu & Energie
 • Marchel Romeijn – Afdeling Thematisch Toezicht
 • Thio van der Velde – Afdeling Projecten & Ontwikkeling

Vergaderingen en vergaderstukken

De vergaderingen van het algemeen bestuur ODVeluwe zijn openbaar, iedereen kan ze bijwonen. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Meld u dan aan door een mail te sturen naar info@odveluwe.nl.
De data van de vergaderingen in 2024:

 • Donderdag 28 maart 2024: 10.30 uur tot 12.00 uur
 • Donderdag 27 juni 2024: 09.30 uur tot 12.00 uur
 • Donderdag 19 september 2024: 09.30 uur tot 12.00 uur
 • Donderdag 12 december 2024: 09.30 uur tot 12.00 uur

Vergaderstukken vergadering Algemeen Bestuur 28 maart 2024

Vergaderstukken vergadering Algemeen Bestuur 27 juni 2024:
ODNV 10.00 uur – 10.15 uur
OVIJ 11.45 uur – 12.00 uur
ODVeluwe 10.30 uur – 11.30 uur

Jaarverslag en jaarstukken

ODNV jaarverslag 2022
ODNV jaarstukken 2022
OVIJ jaarstukken 2022

ODNV jaarverslag 2021
ODNV jaarstukken 2021 – inclusief controleverklaring
OVIJ jaarstukken 2021

Bestuurlijke documenten

 • Over ons

  Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In opdracht van twaalf gemeenten en de provincie Gelderland verstrekken onze vergunningverleners omgevingsvergunningen en zien onze toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid).