Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen voor bedrijven.

Algemeen

 • Vergunningen vraagt u aan via het online Omgevingsloket.
 • U heeft minder vaak een vergunning nodig, een melding is vaker voldoende zijn. Dit doet u ook via het Omgevingsloket en dus niet meer via de AIM-module.
 • U moet aangeven of u de omgeving wel of niet betrokken hebt: de zogenaamde participatie. Heeft u dit gedaan? Dan moet u ons hierover informeren in uw vergunningaanvraag.
 • Alle bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één Omgevingsplan. Dit is in te zien in het Omgevingsloket. Daar kunt u nagaan of uw initiatief haalbaar is.

Milieu

 • U vraagt voortaan een vergunning aan voor milieubelastende activiteiten (mba’s) en niet meer voor een inrichting.
 • U moet milieuleges betalen. Het bedrag verschilt per gemeente.

Bodem

 • Graafwerkzaamheden van meer dan 25 m3 vallen onder de milieubelastende activiteit ‘graven’. Bij minder dan
  25 m3 valt het onder ‘kleinschalig graven’.
 • Saneren is alleen aan de orde bij nieuwbouw als de bodemkwaliteit niet goed genoeg is. De toegestane bodemwaarden zijn door het rijk bepaald of staan in het Omgevingsplan van de gemeente.
 • Gaat u grond aanbrengen, bijvoorbeeld om op te hogen of aan te vullen? Dit wordt ‘grond toepassen’ genoemd. Doe hiervoor een aparte melding.