Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Ze staan opgenomen in verschillende plekken, zoals Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of een omgevingsplan. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen. 

Waar moet u aan voldoen?

Alle regels en voorschriften waar u mee te maken heeft staan in het Besluit activiteiten leefomgeving onder de Omgevingswet of in het omgevingsplan. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet aanleveren. 

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket  kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Via dit loket kunt u: 

  • controleren of een vergunning of melding of informatie nodig is; 
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen; 
  • online een melding melding, informatie of vergunningaanvraag indienen. 

Ook kunt u in het Omgevingsloket bepalen onder welk type milieubelastende activiteiten de activiteiten binnen uw bedrijf vallen. Onder de Omgevingswet bestaan de volgende situaties: 

  • Zorgplicht: Er zijn geen regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten. U hoeft geen informatie aan te leveren of melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt een algemene zorgplicht. 
  • Informatieplicht: Er zijn regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten, op grond van het Bal, Bruidsschat of omgevingsplan. U hoeft geen melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt dat u voordat u start informatie aanlevert. Ook gelden bepaalde regels en een algemene zorgplicht.  
  • Meldingsplicht: De activiteit belast het milieu aanzienlijk en daarom moet op grond van het Bal of omgevingsplan de activiteit gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u over het algemeen 4 weken voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. 
  • Vergunningplicht: Activiteiten in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Voor deze activiteiten is een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze vergunning geldt niet automatisch voor het hele bedrijf. De vergunningplichten verschillen onderling sterk voor wat betreft de reikwijdte van de vergunningplicht. Soms vallen ondersteunende activiteiten er niet onder, maar soms wel. 

IPPC-tool: hulpmiddel voor IPPC-bedrijven

Bedrijven met een Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-installatie, moeten aantonen dat ze voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Deze BBT’s staan omschreven in de BAT Reference documents (Brefs). De IPPC-tool is een hulpmiddel waarin u dit eenvoudig kan invullen. De tool bestaat uit een Excelbestand dat u kunt downloaden. Vervolgens kunt u het ingevulde Excelbestand als bijlage van de vergunningaanvraag toevoegen.  

Het gebruik van deze tool is niet verplicht. Het heeft wel veel voordelen en versnelt de beoordeling. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) vindt u meer informatie over IPPC-installaties.