Verduurzaming energieverbruik

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie, in de vorm van elektriciteit en gas, voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven verduurzamen processen, faciliteiten en gebouwen. Het nemen van maatregelen voor verduurzaming van het energiegebruik kan uw organisatie veel voordelen opleveren. Maar dit is niet altijd vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas(equivalent) aan brandstoffen verbruiken zijn verplicht om alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Dit geldt voor bedrijven en instellingen met milieubelastende activiteiten en bouwwerken met een specifieke gebruiksfunctie. Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw bedrijf of instelling van toepassing zijn? Vul dan de wetchecker in.

Invulling geven aan de energiebesparingsplicht
Als uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht valt, kunt u daar op drie manieren aan voldoen:

  • U neemt alle maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst die van toepassing zijn voor uw branche.
  • U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het bevoegd gezag bepaalt of u daarmee voldoet aan de energiebesparingsplicht.
  • U neemt een deel van de toepasselijke maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst. Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen.

Onderzoeksplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 10.000.000 kWh aan elektriciteit of 170.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u als bedrijf of instelling verplicht een energiebesparingsonderzoek te doen. Dit geldt ook voor Type C inrichtingen. Aan de hand van dit onderzoek stelt u een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Hierover rapporteert u eens per vier jaar.

Informatieplicht energiebesparing

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht? Dan bent u verplicht om via het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Via het E-loket wordt u geholpen bij het invullen van de verduurzamingsmaatregelen die u hebt genomen en de maatregelen die u nog wilt gaan nemen. Zo krijgt u snel inzicht in welke stappen u nog moet zetten. 

Stappenplan informatieplicht

Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht? Of twijfelt u of deze op uw bedrijf van toepassing is? Op de website van de RVO vindt u het Stappenplan Rapportageplichten Energiebesparing. Vul de vragen in en u weet of uw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen moet u weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten (bijvoorbeeld warmte via stadsverwarming of via een WKO). U vindt deze informatie op de jaarrekening van uw energieleverancier of op het overzicht van het meetbedrijf.

Wat doet ODVeluwe?

ODVeluwe voert als energietoezichthouder bij bedrijven en instellingen energiecontroles uit. De toezichthouder toetst of u heeft voldaan aan de informatieplicht en beoordeelt tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf. Met de omgevingsdienst kan u in gesprek gaan over uw verduurzamingsplannen en hoe en wanneer u de maatregelen gaat uitvoeren. Sommige grote ondernemingen moeten een energie-audit volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) uitvoeren. De toezichthouders toetsen ook of u daaraan moet voldoen.

Interessante links

Gerelateerd

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning (toestemming milieu) voor uw bedrijf? Of voert u of uw bedrijf een activiteit uit die nadelige...

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht...