Bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen. 

Wilt u bouwen of verbouwen?

Wilt u bouwen of verbouwen, of iets aan de omgeving rond uw woning veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Bijvoorbeeld voor het verbouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, het plaatsen van een schutting of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen via het Omgevingsloket.

Heeft u een vergunning nodig?

Misschien vallen uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig. Dit controleert u door de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. 

Wat zijn de regels voor vergunningvrij bouwen?

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo) vindt u de regels over vergunningvrij bouwen. Vergunningvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. U moet wel voldoen aan de technische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen. Overleg vooraf ook met uw buren over uw (bouw)plannen, zo voorkomt u conflicten met hen.

U vindt per onderdeel de specifieke regels op de website van het Informatiepunt Leefomgeving:

Uw bouwplan voldoet niet. Wat nu?

Is de uitkomst van de vergunningscheck dat u een omgevingsvergunning nodig hebt? Dan moet u deze aanvraag of melding indienen via het Omgevingsloket. Houd er rekening mee dat de beoordeling op de aanvraag van een omgevingsvergunning 8 weken kan duren. 

Overige regels

Let op: er moet ook aan het omgevingsplan getoetst worden. Meer informatie leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Meld de start of de afronding van een (ver)bouw(ing)

Vergeet niet om hier een melding van te doen via het Omgevingsloket. Als u klaar bent met het (ver)bouwen van uw pand, meldt u dit ook via het Omgevingsloket.