Hergebruik grond en bouwstoffen

Het kan zijn dat u grond over hebt, bijvoorbeeld omdat u net een verbouwing aan uw huis heeft gedaan, of de tuin hebt aangepakt. Deze grond mag u op uw eigen perceel hergebruiken, maar deze grond mag niet zo maar worden verplaatst naar een andere locatie.

Regels hergebruik grond- en bouwstoffen

De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan beschreven in het Besluit activiteit leefomgeving (Bal) en in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Wanneer er aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging of verdachte activiteiten, is het noodzakelijk om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Bekijk hiervoor de eisen waar een bodemonderzoek aan moet voldoen.

Klik voor meer informatie over het hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie op onderstaande links:

Bodemkwaliteitskaart

Wanneer u grond hergebruikt, is er een bodemonderzoek nodig om de kwaliteit van de grond vast te stellen. U mag ook zonder bodemonderzoek grond hergebruiken, maar dit kan alleen als deze komt van een locatie waar geen verontreiniging in de bodem aanwezig is. U kunt dit aantonen met een vooronderzoek. De regionale bodemkwaliteitskaart kunt u als bewijsmiddel gebruiken voor de aanwezige bodemkwaliteit. De regels voor grondverzet en bodemkwaliteit staan beschreven in de nota Bodembeheer. Dit beleid wordt per gemeente vastgesteld. Bekijk de bodemkwaliteitskaart van uw perceel op de website van uw gemeente of zoek de kaart op via de website Bodem+. Kaarten en nota’s van percelen binnen het werkgebied van ODVeluwe zijn ook op te vragen via info@odveluwe.nl.