Omgevingsveiligheid

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van een aantal risico’s. Bijvoorbeeld van de productie en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Of het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Soms zorgt dit voor spanning tussen ruimtelijke plannen en de omgevingsveiligheid.  

Risicovolle aandachtsgebieden

Onder de Omgevingswet zijn aandachtsgebieden bepaald in de omgeving van risicobronnen. Een voorbeeld van een risicobron is een opslag van brandbare gassen zoals LPG en het transport van brandbare, explosieve en giftige stoffen over transportassen en door buisleidingen.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het wonen en verblijven in aandachtsgebieden. Deze gebieden kunnen zich uitstrekken tot op honderden meters afstand van de risicobron. De gemeente bepaalt wat in de aandachtsgebieden wordt toegestaan en welke nieuwe milieubelastende (bedrijfs)activiteiten zij toelaten. Denk hierbij aan de gevolgen van de energietransitie. Dit vraagt om nieuw gemeentelijk veiligheidsbeleid als kader voor Omgevingsplannen en een locatietoets.

Risico’s beperken door samenwerking

Wij adviseren en werken op het gebied van omgevingsveiligheid veel samen met partners, zoals de provincie Gelderland en de veiligheidsregio’s. Wij adviseren daarnaast gemeenten bij het maken van de juiste afwegingen bij ruimtelijke plannen en veiligheidsbeleid. 

Risicovolle bedrijven in uw omgeving

Wilt u zien welke risicovolle bedrijven en activiteiten er in uw omgeving zijn? Kijk dan op het risicoregister externe veiligheid. Hier kunt u ook zien wat bij deze bedrijven kan gebeuren, zoals een ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook ziet u wat u kunt doen als er een calamiteit in uw buurt is.