Bestuurders dag op pad met Omgevingsdienst Veluwe 

Hoe bereid je een milieucontrole voor en hoe ga je om met overtredingen die je constateert? En hoe zorg je dat bij het verduurzamen van woningen de leefomgeving van de huismus, gierzwaluw of vleermuis niet wordt verstoord? Tijdens drie meeloopdagen keken leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Omgevingsdienst Veluwe mee bij onze werkzaamheden. 

Het doel van de meeloopdagen was om de betrokkenheid van de bestuurders te vergroten en ze een goed beeld te geven van ons werk in de praktijk. Want soms blijkt een ogenschijnlijk eenvoudig dossier toch meer inzet te vragen van onze toezichthouders. Bijvoorbeeld als meerdere bevoegde gezagen, zoals waterschap en de Inspectie Leefomgeving en Transport, betrokken zijn.  

Verscherpt toezicht

Bestuurders werden onder meer meegenomen naar een locatie in de gemeente Hattem waar omwonenden meldingen hadden gedaan van geuroverlast en losactiviteiten buiten de toegestane uren. Aanleiding voor ons als omgevingsdienst om verscherpt toezicht uit te voeren. Na het nodige uitzoek- en afstemmingswerk blijken de activiteiten aan de milieuregels te voldoen.  

Samenwerken

Ook bezochten de bestuurders samen met onze toezichthouders de recyclinglocatie van Circulus in Apeldoorn. Toezichthouder Jordy Smeltink lichtte toe wat hij zo mooi vindt aan zijn werk: “Een controle doe je samen met het bedrijf. Je gaat het gesprek aan en je werkt met elkaar naar het punt toe dat alles voldoet.” 

Personen die in een groepje bij afvalcontainers staan.

Ecofactorij

Onze adviseurs van team Duurzaamheid en Ecologie gingen met de bestuurders op pad naar het toekomstbestendige Apeldoornse industrieterrein Ecofactorij. Daar zijn al veel vooruitstrevende projecten gerealiseerd op het gebied van energietransitie. Ondernemers op dit industrieterrein zijn ontzettend gemotiveerd om te verduurzamen. Zo is er een groot draagvlak voor energiebesparing en vergroening en willen bedrijven graag hun restwarmte nuttig inzetten voor het warmtenet van de naastgelegen wijk De Maten.  

Verduurzamen woningen

Het verduurzamen van woningen zoals in de jaren 70-wijk De Maten is een grote opgave, ook als het gaat om ecologie. Woningen kunnen het onderkomen zijn van bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw en vleermuis. Door middel van een ‘soorten managementplan’ is gebiedsgewijs geïnventariseerd waar welke soorten voorkomen en hoe deze beschermd moeten worden. Ecoloog Pauline Fitskie laat zien hoe dat in de praktijk eruitziet: “Aan de ene kant van de wijk zijn woningen diervrij gemaakt door middel van ‘exlusionflaps’ en ‘vogelwerende borstels’. Aan de andere kant van de wijk zijn de permanente verblijfplaatsen voor onder meer vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen al ingebouwd.” Het resultaat van een goede samenwerking tussen ecologen en adviseurs duurzaamheid.

Positieve ervaring

De meeloopdagen werden positief ervaren door de bestuursleden. Een van de deelnemers was Pouwel Inberg, bestuursvoorzitter van ODVeluwe en wethouder van gemeente Brummen, die tijdens de meeloopdag ervaarde hoe belangrijk het houden van toezicht door een omgevingsdienst is. Niet alleen voor de veilige en gezonde leefomgeving, maar soms ook voor medewerkers van een bedrijf. “Als een externe partij, zoals de omgevingsdienst, meekijkt en het gesprek aangaat, helpt dit om de discussie in een bedrijf te kunnen voeren. Mooi dat dit vanuit een bedrijf zelf werd benoemd,” aldus Inberg.  

De reacties van de bestuurders op de meeloopdagen waren erg positief. Zij gaven aan het interessant en leerzaam te vinden om mee te kijken in de dagelijkse praktijk van een omgevingsdienst.