Boeren op een kruispunt – Project Stoppersregeling

De stoppersregeling staat ook bekend onder het Actieplan ammoniak. Een aantal dierhouderijen in de regio Noord-Veluwe dat zich had aangemeld voor het Actieplan ammoniak, heeft begin dit jaar een bezoek gehad van de Agrarisch toezichthouders van ODNV. Dit ging om de bedrijven waarvan ODNV niet zeker wist wat ermee was gebeurd.

Het Actieplan ammoniak was landelijk gedoogbeleid bij het Besluit huisvesting en dateert van 2013. Bedrijven die op termijn wilden stoppen, konden tot 1 januari 2020 de stoppersregeling gebruiken om te voldoen aan het Besluit huisvesting dat in 2015 overging in het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Pluimvee- en varkenshouderijen moesten per 1 januari 2020 voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Beh voor ammoniak. Of ze moesten zijn gestopt met de intensieve veetak die niet voldeed aan het Besluit emissiearme huisvesting.

De toezichthouders constateerden dat een aantal bedrijven inderdaad was gestopt. Deze bedrijven hebben de tijd benut om in ruim 6 jaar af te bouwen. In dat geval was er een woonbestemming gekomen of dienden de stallen als opslag of ze hadden een andere bestemming gekregen. In een enkel geval was het sloopproces nog aan de gang. Anderen hadden de tijd benut om plannen te maken om door te gaan met dierhouderij maar dan op biologische wijze of zodanig afgeschaald dat de activiteiten niet onder het Beh vielen. Zo had iedere Agrariër een eigen persoonlijk verhaal van hoe het nu verder moet.

Al met al werd er veel creativiteit aan de dag gelegd wat soms nog wel wat discussie opleverde maar we kunnen terugkijken op een mooi project dat maar weer eens aan heeft getoond dat stoppen met een agrarische activiteit veel impact heeft op de betrokkenen en dat het loslaten van oude waarden en verworvenheden geen eenvoudig proces is.