Brancheplan Automotive

Door slimmer met informatie om te gaan, kan je gerichter toezicht houden, kan je de ondernemers ondersteunen middels communicatie, gerichter maatwerk leveren, kennis en bewustwording bij ondernemers vergroten om zo uiteindelijk de milieu overtredingen te verkleinen en het naleefgedrag te verbeteren. Dit is in de kern waarom ODNV in 2019 met branchegericht toezicht is gestart. Allereerst in de branches Automotive en Dierhouderijen.

Branchegericht toezicht: vergroten naleefgedrag in de branche Automotive

Iedere vorm van toezicht is gericht op een verbetering van het naleefgedrag en daarmee de risico’s voor het milieu te verkleinen. Om een nog beter naleefgedrag te bereiken en effectiviteit van het toezicht te vergroten is het daarnaast wenselijk om meer maatwerk toe te passen per branche, maar ook voor bepaalde groepen van bedrijven binnen die branches. Om deze reden is ODNV gestart met branchegericht toezicht. Door middel van branchegericht toezicht willen wij meer gaan inzetten op het informeren van de ondernemer en gerichter gaan inspecteren. Wij zijn van mening dat kennis en bewustwording bijdraagt om risico’s voor het milieu te verkleinen. Hierin zit de meerwaarde van branchegericht toezicht.

“Door te zorgen voor informatie op het juiste moment en in een passende vorm ondersteunen we ondernemers bij het verbeteren van hun naleefgedrag.” (quote van toezichthouder Automotive)

Infographic

Bij branchegericht toezicht is de inzet van preventieve instrumenten, zoals communicatie en voorlichting, een belangrijk onderdeel van de aanpak. In dit kader heeft een projectteam binnen ODNV een infographic voor garagebedrijven ontwikkeld. Op basis van beschikbare informatie uit de risico analyse, zijn de veel voorkomende overtredingen binnen de garagebranche omgezet in een infographic. Binnen deze infographic zijn de 12 belangrijkste risicofactoren in een notendop aangehaald. Per overtreding is een link met meer informatie te vinden naar de achterliggende wet- en regelgeving. De infographic is er met name op gericht om ondernemers en medewerkers van garagebedrijven bewust te maken van de milieuwetgeving waar zij zich aan te houden hebben.

De infographic is gepubliceerd op de website van ODNV. Daarnaast wordt de ondernemer ook de mogelijkheid geboden om de infographic als poster te downloaden en uit te printen.

Informatiebezoek

Onderdeel van de communicatieactie is ook het afleggen van informatiebezoeken. Als een garagebedrijf zich meldt voor het starten of veranderen van zijn/haar bedrijf, dan wordt de wet- en regelgeving / de meest voorkomende overtredingen toegelicht. Dit houdt in dat de focus verandert van het corrigeren achteraf naar het adviseren en sturen vooraf.

Een informatiebezoek wordt door een adviseur, toezichthouder en/of vergunningverlener uitgevoerd. Bij dit bezoek zal de infographic als basisdocument worden gebruikt. Hiermee zetten wij in om de kennis en bewustwording van de ondernemer op het naleven van de wet en regelgeving te vergroten. Op deze manier stimuleren wij het naleefgedrag.

Naast het informatiebezoek zullen ondernemers ook per brief of e-mail worden benaderd met informatie over de infographic en een zelfchecklijst. De ondernemer zal worden gevraagd de zelfchecklijst ingevuld te retourneren. Op basis van de response zullen vervolgens controlebezoeken worden gepland. Met name de non-respondenten kunnen dan een bezoek verwachten. Dit zal ook in de communicatie richting de ondernemer worden aangekondigd.