Brancheplan Sport & Recreatie

Twee jaar geleden is door 6 van de 7 Gelderse Omgevingsdiensten de weg ingeslagen van Branchegericht toezicht bij bedrijven. In plaats van willekeurig te controleren wordt aan de hand van een uitgebreide risico- en naleefanalyse beoordeeld welke vorm van toezicht het meest geschikt is om het naleefgedrag bij een groep gelijke bedrijven te verbeteren. Voorlichting en samenwerking spelen een belangrijke rol. Hiervoor worden brancheplannen opgesteld.

Brancheplannen

De eerste twee plannen (Automotive en Dierhouderijen) werden nog door iedere dienst afzonderlijk geschreven. Hiervoor werd een opzet gebruikt, dat is bedacht door adviesbureau CMC. Deze opzet is later doorontwikkeld naar een programma waarmee meer automatisch een plan kan worden opgesteld. Dit programma van CMC heet CATS. Hierbij vult een Omgevingsdienst een aantal noodzakelijke gegevens in over risico, naleving en dergelijke. Deze informatie wordt door middel van het programma verwerkt tot een plan van aanpak en een uitvoeringsprogramma.

Pilot

ODNV heeft ervoor gekozen om dit programma in een pilot voor het eerst toe te passen voor de branche Sport & Recreatie. Het woord pilot impliceert al dat dit voor zowel ODNV als de leverancier van het programma een leerproces was. De uitkomsten voor ODNV zijn gedeeld met de andere omgevingsdiensten waarna ook voor hen op dezelfde manier een plan voor Sport & Recreatie is opgesteld. Het resultaat was aanleiding om deze systematiek later ook toe te passen voor de branche Horeca. Naast deze “geautomatiseerde” versies zijn er voor andere branches ook nieuwe plannen gemaakt op de meer traditionele manier. Ook deze plannen worden in 2020 uitgevoerd. Uit een nadere evaluatie moet blijken waar uiteindelijk de voorkeur naar uitgaat.