Dit is er veranderd op 1 januari 2024

In 2024 verandert er een groot aantal zaken binnen onze organisatie en ons vakgebied. We nemen u hier graag in mee. 

Fusie omgevingsdiensten Veluwe IJssel en Noord-Veluwe

Sinds 1 januari 2024 gaan Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Omgevingsdienst Veluwe IJssel samen door als Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe). De fusie heeft als doel om een meer robuuste organisatie te worden. De Veluwse organisaties zijn de eerste omgevingsdiensten in Nederland die zijn gefuseerd.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet zorgt er onder andere voor dat als u nu een vergunningaanvraag indient, dit anders gaat dan als u er een voor 1 januari 2024 heeft ingediend. Oude aanvragen worden nog behandeld volgens de oude wetgeving. Meer informatie over de Omgevingswet en wat die voor u of uw bedrijf betekent, kunt u lezen op onze pagina over de Omgevingswet.

Milieuklacht Gelderland vervangt S@men

Milieuklacht Gelderland heeft op 1 januari 2024 de milieuklachtenapplicatie van provincie Gelderland, S@men, vervangen. Milieuklacht Gelderland is een online formulier waar inwoners en bedrijven milieuklachten kunnen indienen. Ervaart u overlast? Wij behandelen klachten die betrekking hebben op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan geur-, geluid- of stofoverlast, of bodemverontreiniging. De meeste milieuklachten kunt u melden via het online formulier van Milieuklacht Gelderland of telefonisch via 026 – 377 18 00. In sommige gevallen moet u klachten of overlast melden bij uw gemeente of bij de provincie. Welke klacht uw waar kunt melden, leest u op onze pagina Klachten en overlast.

Wijzigingen op de website

ODVeluwe heeft met zorg de website klaargemaakt voor deze wijzigingen. Ziet u desondanks informatie die niet klopt? Dan waarderen wij het zeer als u dit wil melden bij communicatie@odveluwe.nl.