Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

De maatregelen die Nederland treft om het Corona-virus in te dammen, treffen ook Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). Zo vragen we onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te werken om een eventuele verspreiding van het corona-virus te voorkomen. We volgen de RIVM adviezen en de maatregelen die het Kabinet heeft afgekondigd nauw gezet.

Deze nieuwe werkwijze kan gevolgen hebben voor uw contacten met ons. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat zijn de gevolgen voor onze toezicht- en handhavingstaken?

Wij blijven deze taken zo veel mogelijk vervullen. Hierbij nemen onze medewerkers de RIVM-richtlijnen in acht om risico’s op verspreiding te voorkomen. Bij het uitvoeren van ons werk houdt dat onder andere in: op afstand blijven, geen hand geven, handen vaak wassen.

Met onze toezichthouders is afgesproken dat zij eerst contact opnemen met de onderneming om een afspraak te maken voor een bezoek aan de bedrijfslocatie. In dat gesprek wordt gevraagd of de contactpersoon gezondheidsklachten heeft, zoals koorts, verkoudheids- of hoestklachten. Zo ja, dan gaan onze mensen niet op pad. Zo nee, dan wordt een afspraak gemaakt voor (regulier) toezicht.

Dus als er geen risico op verspreiding is, gaat het toezicht gewoon door. Onze mensen zullen eveneens coulant omgaan met verzoeken van ondernemers, die aangeven liever geen externen op de werkvloer te zien. We zullen deze wens zoveel als mogelijk respecteren. Uiteraard mag de veiligheid of gezondheid van de omgeving niet in gevaar komen.

Advisering gemeenten

Onze advisering aan gemeenten bij bijvoorbeeld de afhandeling van vergunningaanvragen gaat gewoon door. Hierbij geldt dat eventuele afstemming over aanvragen zoveel mogelijk per telefoon, mail of videobellen plaatsvindt.

Bereikbaarheid ODNV

We zijn als organisatie goed bereikbaar via telefoon en e-mail. Klachten melden kan zoals gebruikelijk bij uw gemeente en de piketdienst is actief. Bezoeken aan locaties worden alleen gepland in overleg met de ondernemer.

Samengevat:


•        het werk gaat zoveel mogelijk door
•        medewerkers werken vanuit huis
•        locatiebezoek toezichthouders in overleg
•        klachten over overlast kunnen zoals gebruikelijk gemeld worden bij uw gemeente
•        piketdienst is actief
•        interne- en externe overleggen beperkt
•        hygiënemaatregelen in acht nemen

Mail voor meer informatie of bij vragen: communicatie@odnv.nl