Fusie ODNV en OVIJ per 1 januari 2024

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) hebben alle lichten op groen staan om per 1 januari 2024 als Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) te starten. De twaalf gemeentes en de provincie Gelderland zijn positief gestemd over de voorgenomen fusie. De fusie tussen de twee omgevingsdiensten heeft als doel om een meer robuuste organisatie te worden. De Veluwse organisaties zijn de eerste omgevingsdiensten in Nederland die gaan fuseren.

De afrondende besluitvorming volgt in november 2023. Met ingang van 1 januari 2024 zijn de twee omgevingsdiensten gefuseerd tot ODVeluwe. De fusie is voor voorzitters Pouwel Inberg (OVIJ) en Stephan Nienhuis (ODNV) een belangrijke mijlpaal. “We constateren dat we samen sterker en beter zijn en werken vanuit eigen initiatief aan deze fusie.” Inberg en Nienhuis zien dat deze ontwikkelkracht nodig is voor inhoudelijke taakuitvoering, bedrijfsvoering, anticipatie op maatschappelijke vraagstukken, het opleiden van personeel en het blijven van een aantrekkelijke werkgever.

Zorgvuldig

De voorzitters leiden een proces van zorgvuldig onderzoeken en implementeren. Door bundeling van krachten kan onder andere beter ingespeeld worden op de komst van de Omgevingswet en de ontwikkeling naar een data gedreven informatiedienst op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ook ontstaat een robuuste organisatie, in lijn met de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen.

Versterken

“We kunnen elkaar versterken. En dat is juist nu nodig. Want de omgeving krijgt steeds meer aandacht van het publiek. Onze professionals leveren dagelijks een onmisbare bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving”, ziet Menno van Dam, directeur OVIJ en beoogd directeur ODVeluwe. “Een robuustere organisatie bundelt inzichten van meer mensen om kennis uit te wisselen en te verdiepen. Zo kunnen we meer specialismen op inhoud ontwikkelen. De organisatie wordt toekomstbestendiger en bovendien ontstaan er meer doorgroeimogelijkheden voor medewerkers”, vult Menno van Dam aan.