Jaarverslag en jaarstukken 2020

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advisering. Deze taken worden uitgevoerd voor de provincie Gelderland en de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Op 24 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Noord-Veluwe de Jaarstukken 2020 vastgesteld.
De volledige Jaarstukken 2020 en de bijbehorende controleverklaring zijn te raadplegen via onderstaande link.

ODNV Jaarstukken 2020 – inclusief controleverklaring

In het afzonderlijke ODNV Jaarverslag 2020 is aanvullend gerapporteerd over de voor onze partners behaalde prestaties.

ODNV Jaarverslag 2020