Jaarverslag en jaarstukken 2022

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving en het geven van milieukundig advies aan de deelnemers. Deze taken worden uitgevoerd voor de provincie Gelderland en de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Op 29 juni 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Noord-Veluwe de Jaarstukken 2022 vastgesteld. De volledige Jaarstukken 2022 zijn te raadplegen via de onderstaande link.

ODNV Jaarstukken 2022

In het afzonderlijke ODNV Jaarverslag 2022 is aanvullend gerapporteerd over de voor onze partners behaalde prestaties.

ODNV jaarverslag 2022