Meer bereiken met data-analyse

Petra van Oosterbosch is directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek. Ze is betrokken bij het nieuwe programma ‘Toezicht & Handhaving voor complexe gemeentelijke bedrijven’. Bij dit programma gaat de inzet van data een grote rol spelen. “We leggen veel informatie vast in onze systemen, maar we doen daar te weinig mee.”

Petra van Oosterbosch

In de aanloop naar de start van het Gelders Datalab spreken we Petra over mogelijkheden van data bij toezicht op complexe bedrijven: “Bij complexe bedrijven kunnen grote risico’s optreden. Je kunt niet bij ieder bedrijf een toezichthouder neerzetten, daarom moeten we met beperkte capaciteit onze mensen juist inzetten bij de grootste risico’s. Daarnaast willen we van elkaar en van bepaalde situaties leren. Data analyseren is daarbij essentieel.”

“Het doel van het nieuwe programma ‘Toezicht & Handhaving voor complexe gemeentelijke bedrijven’ is om vergelijkbare bedrijven op een vergelijkbare manier te behandelen. Maar ook toezicht van bedrijven inrichten op basis van risicoanalyses en kennisdeling. Zowel binnen de verschillende branches als bij de aangetroffen of geanalyseerde risico’s.”

Samenwerking met het Gelders Datalab

Voor het nieuwe programma zou Petra graag meer inzicht in risico’s en de effecten van de aanpak willen hebben. “Ik denk dat het Gelders Datalab de omgevingsdiensten hiermee kan helpen. We willen graag weten welke aanpak het beste werkt om bedrijven te bewegen tot beter naleefgedrag. Maar ook welke aanpak niet of minder goed werkt”, legt Petra uit. “Data, en dan vooral geanalyseerde data, kunnen ons helpen om ons werk te optimaliseren. We willen de goede dingen doen én de dingen goed doen. Je kunt soms veel bereiken met bijvoorbeeld zelfcontrole door bedrijven. Maar om erachter te komen of dat echt effectief is, moet je daarvoor eerst meer gegevens analyseren. We leggen zoveel vast in onze systemen, maar we doen daar veel te weinig mee. Ik zie daar zeker mogelijkheden!”

Het grotere plaatje

 “Je kunt veel leren van wat er bij de ‘buren’ gebeurt, bij andere omgevingsdiensten. Ik denk dus dat het Gelders Datalab ook belangrijk is in het grotere plaatje. Milieueffecten overschrijden bovendien de regio- en/of de provinciegrenzen. Samenwerken en samen ontwikkelen geeft dan meer inzicht. Ik zie datagedreven werken als een ontwikkeltraject dat een olievlekwerking kan krijgen. Wel met een kleine waarschuwing overigens: vaar er niet blind op, blijf ook zelf nadenken en beoordelen. Je moet geen ‘toeslagaffaire’ krijgen. Een slechts nalevend bedrijf kan ook een goed nalevend bedrijf worden en andersom.”

Meer weten?