ODNV bereidt zich voor op de Omgevingswet

Zoals alle gemeenten in het werkgebied van ODNV bereidt ook ODNV zich voor op de Omgevingswet. Hierover hebben we in eerdere nieuwsbrieven al berichten geplaatst.

Een van de eisen vanuit de Omgevingswet is een informatiesysteem dat hiervoor geschikt is. Het huidige systeem van ODNV is in de huidige vorm niet geschikt. Om een geschikt informatiesysteem te hebben voor de invoering van de Omgevingswet heeft ODNV twee keuzes. De eerste is het aanpassen van het huidige systeem of een ander systeem aanschaffen. ODNV heeft gekozen voor de laatste optie, te weten OpenWave.

Een voordeel van deze stap is dat dit goed aansluit bij het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten omdat 5 van de 7 diensten ook dit systeem gebruiken. Hierdoor kunnen we het systeem gezamenlijk verder ontwikkelen en ontstaan er mogelijkheden het beheer samen te doen. Daarnaast is het doorvoeren van wijzigingen aan het systeem eenvoudiger en kunnen we voor de gebruikers bij ODNV een beter serviceniveau realiseren door de versterking van het eigen beheer.

Een onderwerp waar nadrukkelijk naar is gekeken is de samenwerking met gemeenten en ketenpartners van ODNV. Hierbij is de conclusie dat samenwerken altijd mogelijk is wanneer de betrokken partijen dezelfde standaarden hanteren. En dat is ook een vereiste in de nieuwe Omgevingswet. Het gebruik van standaarden zorgt ervoor dat informatie-uitwisseling onafhankelijk is van een leverancier. Daarnaast is een onderdeel van het DSO-LV (Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijk Voorziening) een zogenaamde samenwerkingsruimte. Het doel hiervan is de uitwisseling van informatie tussen (ketenpartners) mogelijk te maken ongeacht de gebruikte systemen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de invoering van het nieuwe systeem. Hierbij een belangrijk onderdeel het inrichten van het systeem volgens de eisen van de Omgevingswet. Dit betekent ook dat de processen voor een groot deel opnieuw ingericht moeten worden. Hierdoor is het organisatorische deel van de invoering zelfs (veel) groter dan het technische deel. De planning is dat we vanaf 1 januari 2021 al met het nieuwe systeem gaan werken. Daarmee creëren we de mogelijkheid om gedurende het jaar de processen aan te scherpen en beter te leren werken met het systeem. Hierdoor kunnen we met vertrouwen uitzien naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022.