Omgevingsdienst Veluwe heeft een Fusiekoffer ontwikkeld; een goed voorbeeld!

Wij zijn als Omgevingsdienst Veluwe de eerst gefuseerde omgevingsdienst in Nederland. Daar zijn we trots op. Al onze ervaringen bij deze fusie en de ontwikkelde producten zijn verwerkt in de (digitale) Fusiekoffer ‘Fuseren doe je zo…’. Deze is samengesteld door Frank van Nijkerken en zijn collega adviseurs van Arena Consulting, die ons begeleid hebben bij het fusieproces.

Gratis beschikbaar

De Fusiekoffer is een product van het Interbestuurlijk Programma VTH stelsel. En is gratis beschikbaar voor omgevingsdiensten en bevoegde gezagen die een fusie overwegen of gaan starten met een fusieproces.

Praktisch en waardevol

De Fusiekoffer is een heel praktisch hulpmiddel. Het biedt waardevolle inzichten en praktische oplossingen die ons hebben geholpen om onze fusie succesvol te laten verlopen. Onze ervaringen delen we graag. We hopen zo anderen, die voor een vergelijkbare uitdaging staan, bouwstenen aan te reiken waar ze mee verder kunnen.

Download hier de Fusiekoffer.