We bereiden ons voor op de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Een grote verandering in de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Deze wet brengt verschillende overheidsorganisaties samen en heeft tot doel om processen rondom ruimtelijke ordening, milieu en leefomgeving te stroomlijnen. Omgevingsdienst Veluwe i.o. (ODVeluwe i.o.) is een van de organisaties die zorgt voor de voorbereiding en implementatie van deze wet in de regio Veluwe.

Samenwerking

Het succesvol implementeren van de Omgevingswet vereist een nauwe samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties. Wij leggen graag uit welke organisaties hier ook een rol in spelen en hoe wij ons voorbereiden op de Omgevingswet. ODVeluwe i.o. werkt samen met gemeenten, provincie, waterschappen, GGD en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de nieuwe wetgeving in goede banen te leiden.

Gemeenten

De gemeenten binnen de regio Veluwe spelen een cruciale rol bij de uitvoering van de Omgevingswet. Zij moeten hun lokale regelgeving aanpassen en in lijn brengen met de nieuwe wet. ODVeluwe i.o. ondersteunt hen bij dit proces door middel van informatievoorziening en trainingen op het gebied van milieu en ecologie.

Provincie

De provincie Gelderland is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de omgevingsverordening. Afstemming met de regio is hierbij erg belangrijk. ODVeluwe i.o. is in deze fase van afstemming nauw betrokken.

Waterschappen

Het beheer van waterkwaliteit en -kwantiteit is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Het waterschap in de regio, Waterschap Vallei en Veluwe, werkt samen met de ODVeluwe i.o. om ervoor te zorgen dat de wet op een consistente manier wordt toegepast in watergerelateerde vraagstukken.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

VNOG en GGD zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland. ODVeluwe i.o. betrekt de VNOG en GGD bij alle afspraken met de regio en ook bij advies voor het omgevingsplan.

Voorbereiden op het vernieuwde Omgevingsloket

Voor een soepele overgang naar de Omgevingswet is oefenen belangrijk. ODVeluwe i.o. neemt samen met bovengenoemde organisaties regelmatig deel aan oefensessies, om iedereen vertrouwd te maken met de nieuwe regels en procedures. Deze oefeningen omvatten ook het gebruik van het Omgevingsloket, het digitaal platform met alle informatie met betrekking tot de fysieke leefomgeving. In dit online loket vragen inwoners en ondernemers straks hun milieu-, bouw- en bodemvergunningen aan. Ook aanvragen van het waterschap en de provincie worden ingediend via het Omgevingsloket.

Alle informatie in één systeem

Het Omgevingsloket is essentieel voor het indienen van vergunningsaanvragen, meldingen en informatieplichten. Ook is het loket voor het raadplegen van regelgeving. De samenwerkingsfunctionaliteit zorgt voor het delen van informatie tussen betrokken overheidspartijen. ODVeluwe i.o. en haar partners werken samen om ervoor te zorgen dat het afhandelen van aanvragen soepel functioneert en goed wordt begrepen door alle gebruikers.

Samen werken aan de leefomgeving

In de aanloop naar de volledige implementatie van de Omgevingswet in de regio Veluwe, is de samenwerking tussen ODVeluwe i.o. en alle organisaties hierboven van onschatbare waarde. Samen zetten wij ons in om de leefomgeving in de regio te verbeteren, terwijl we tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe wetgeving en gebruikmaken van het nieuwe centrale Omgevingsloket. Deze gezamenlijke inspanningen beloven een positieve impact te hebben op de kwaliteit van leven en de duurzame ontwikkeling van de regio Veluwe.

Vragen of contact?

Voor meer informatie over de voorbereiding op de Omgevingswet neem contact op met ODVeluwe i.o. via info@odnv.nl of kijk op www.iplo.nl voor alle landelijke informatie over de wet.