Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig. 

Grondwater

Grondwater onttrekken

Bent u van plan water uit de grond te halen of terug in de grond te pompen? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket om te zien wat voor uw situatie geldt.  

Grondwater verlagen bij industrie

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodem-energiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket. Overige wateronttrekkingen meldt u via het Omgevingsloket bij het waterschap van uw regio.  

Onttrekken verontreinigd grondwater

Om verontreinigd grondwater te onttrekken, of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen, heeft u toestemming van de Provincie Gelderland nodig. Twijfelt u of er sprake is van een grondwaterverontreiniging? Dan kunt u contact met de omgevingsdienst opnemen. 

Grondwater lozen

Gemeenten mogen sinds 2024, met de invoering van de Omgevingswet, zelf bepalen hoe ze met grondwater, hemelwater én vuilwater om willen gaan. Zij stellen lozingsregels op die passen bij hun beleid. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente. 

Afvalwater van bedrijven

Water wordt in meerdere bedrijfsprocessen toegepast. Dit water wordt gemengd met allerlei verschillende stoffen om bewerkingen in het bedrijf uit te voeren. Bijvoorbeeld het mengen van water met bepaalde reinigingsmiddelen om metalen of procesapparatuur schoon te maken of vet- en olievrij te maken. Bij het gebruik en ontdoen van dit afvalwater moeten bedrijven voldoen aan de ‘best beschikbare technieken’. Dit houdt onder meer in: 

  • dat ervoor wordt gezorgd dat er zo min mogelijk afvalwater ontstaat.  
  • dat met de minst schadelijke hulpstoffen wordt gewerkt.  
  • dat als dit afvalwater wordt geloosd er onderzoek is gedaan om het afvalwater te zuiveren, waarbij uiteindelijk de beste zuiveringstechniek wordt toegepast.  

Bij bepaalde processen waarbij afvalwater vrijkomt, zijn er lozingseisen voor bepaalde schadelijke stoffen.  

De afvalwaterspecialisten van de omgevingsdiensten of het waterschap voeren regelmatig metingen van indirecte lozingen bij bedrijven uit. De toezichthouders van de milieudiensten onderzoeken of de bedrijven voldoen aan de regels die gelden voor het lozen van het afvalwater op het riool. 

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht...

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing.